Cliëntenraad

Wat is de CR?
De cliëntenraad (CR) is een wettelijk verplicht en geheel onafhankelijk orgaan. Hij is er voor de cliënten, bewoners, begeleiders en familieleden van Zorgcentrum St. Barbara.
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie.
 
Wat doet de CR?
De cliëntenraad is een wettelijk verplicht orgaan dat tot doel heeft de collectieve belangen van cliënten (zowel intramuraal als extramuraal), bezoekers en andere gebruikers van Zorgcentrum St. Barbara te behartigen. De cliëntenraad volgt kritisch het beleid van het zorgcentrum en houdt daarbij de belangen van de cliënten scherp in het oog. Hij vertegenwoordigt voor het zorgcentrum de stem van de cliënten, zijn inbreng is daarom onmisbaar.
De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over allerlei ontwikkelingen m.b.t. Zorgcentrum St. Barbara. Over een aantal onderwerpen vraagt de raad van bestuur ons advies. Soms geven wij ongevraagd advies. Deze adviezen worden door de cliëntenraad op schrift gesteld en aan de raad van bestuur aangeboden.
 
Hoe werkt de CR?
De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit met betrekking tot de te leveren zorg en diensten, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (t.z.t. de Wet Cliëntenrechten Zorg). De cliëntenraad is daarnaast alert op ontwikkelingen die voor de cliënten van belang kunnen zijn.
De cliëntenraad vergadert samen met de directie 4x per jaar. 1x Per jaar vergaderen zij samen met De Raad van Toezicht.
 
Door de samenstelling van de cliëntenraad (vrijwilliger + bewoonster) worden veel signalen opgevangen en doorgegeven. Tevens zit de cliëntenraad 1x per jaar met de rondetafelgesprekken om de tafel met alle geïnteresseerde cliënten, bezoekers of familieleden.
Onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezighoudt zijn:
1) Cliëntgerichtheid   
a) Waardering en respect   
b) Aandacht voor sociale en fysieke omgeving   
c) Uitwisseling van informatie   
d) Samenwerking met de cliënt  
e) Participatie van cliënt
2) Toegangkelijkheid
3) Veiligheid
4) Doeltreffendheid en doelmatigheid
 
Voor ons werk als gesprekspartner van Zorgcentrum St. Barbara willen wij gevoed worden met informatie van mensen die wij vertegenwoordigen. Wij kunnen immers niet alleen afgaan op ons eigen gezonde verstand en onze eigen ervaringen.
Hoe meer mensen ons voeden met informatie hoe beter.
 
Wie is de CR?
De cliëntenraad bestaat uit 3 leden, namelijk:
Voorzitter: familielid
Lid:            vrijwilliger
Lid:            bewoner
 

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering