Nieuws

Help verspreiding Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen!!

Update 20 maart

N.a.v. het besluit van het Ministerie zijn wij genoodzaakt om de deuren van ons zorgcentrum te sluiten.

Het besluit voor deze ingrijpende maatregel houdt in dat deuren gesloten worden voor iedereen die niet noodzakelijk is voor zorgverlening.

Update 16 maart

Bij Zorgcentrum St. Barbara doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Via onze website, informatiebrieven en o.a. Facebook houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en getroffen maatregelen binnen Zorgcentrum St. Barbara.

Zorgcentrum St. Barbara treft de volgende maatregelen
Hygiëne maatregelen
- U wordt verzocht om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en om bij vertrek in elk geval linea recta naar de uitgang te gaan.
- Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek;
- Gooi papieren zakdoekjes na gebruik meteen weg;
- Was je handen regelmatig na o.a. hoesten, niezen, snuiten, toiletgebruik en voordat u eet en drinkt;
- Schud geen handen.

Bezoek
- Beperk het aantal bezoekers per bewoner per dag naar max 1.
- Indien u verkoudheidsklachten heeft of verhoging hebt, kunt u niet op bezoek komen. U bent weer welkom als u langer als 24 uur klachten vrij bent.
- Indien u in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die het Coronavirus bij zich draagt, verzoeken wij u niet naar Zorgcentrum St. Barbara te komen.
- Probeer zoveel mogelijk voldoende afstand van elkaar te bewaren (1,5 meter).

Activiteiten
- Alle activiteiten t/m 6 april zijn geannuleerd.
- Fysiotherapie wordt alleen in noodzaak geboden. Dit in samenspraak met bewoner, verzorging, fysio en evt. familie. Verzorging krijgt instructie van fysio om bewoners zoveel mogelijk te blijven ondersteunen.
- Kapper, pedicure en andere diensten zijn t/m 6 april geannuleerd.
- Onze dagverzorging stopt vanaf 17 maart. Cliënten kunnen indien gewenst thuis een warme maaltijd ontvangen van Tafeltje Dekje.
Geprobeerd wordt om regelmatig telefonisch contact op te nemen om zo vragen en ongerustheid te bespreken.

Vrijwilligers
- Vrijwilligers blijven welkom om ons te ondersteunen bij ons werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor bewoners en bezoekers.

Bewoners van Zorgcentrum St. Barbara
- Onze medewerkers houden zoals altijd de gezondheid van onze cliënten nauwgezet in de gaten.
- Het wandelen door het huis wordt zoveel mogelijk beperkt.
- De bewoners van afdeling De Wending blijven op de afdeling.
- Bewoners die last hebben van verkoudheidsklachten geldt dat zij de dag doorbrengen op hun appartement.

Waarin vragen wij u medewerking als familie?
Wij vragen u om het bezoek te minimaliseren naar 1 bezoeker per dag. En om, net als onze medewerkers, algemene hygiëne in acht te nemen (was goed uw handen, gebruik papieren zakdoekjes en hoest in uw elleboog). Heeft u klachten van hoesten, koorts, benauwdheid of denkt u dat u besmet bent, neem dan contact op met uw huisarts. Indien deze het noodzakelijk acht, schakelt deze de GGD in. Wij vragen u, om als u zich grieperig voelt, uw bezoek uit te stellen.

Wanneer is iemand verdacht voor besmetting met het virus volgens de huidige definitie?
Een persoon met:
• Koorts (ten minste 38 graden Celsius) of bij ouderen een koortsig gevoel én ten minste één van de volgende verschijnselen: hoesten, kortademigheid
en
• die recent zijn teruggereisd uit hoog risico gebieden
of:
• contact hebben gehad met iemand bij wie een besmetting met het Coronavirus is vastgesteld.

Ten slotte
Vanzelfsprekend zijn en blijven wij alert op bewoners, personeel, vrijwilligers en bezoekers die griepverschijnselen ontwikkelen. Let op uzelf en de mensen om u heen!
Als daar aanleiding toe is zullen we onze maatregelen aanpassen. Als u vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend terecht bij onze medewerkers.

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering