Klachtencommissie

Als zorgverlener kun je, ondanks de beste bedoelingen, fouten of vergissingen maken. De cliënt moet dan wel in de gelegenheid zijn om een klacht in te dienen. Dit kan bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen. Deze klachtencommissie bestaat uit 8 leden en kan klachten behandelen op allerlei vlak. Te denken valt aan klachten op het gebied van zorg en dienstverlening (medische behandeling of verpleegkundige verzorging), seksuele intimidatie, agressie, geweld en klachten over bijvoorbeeld organisatorische zaken, administratieve zaken, over de voeding enz. De klachtencommissie behandelt veel van deze klachten, maar niet alle. Zo zal de commissie bijvoorbeeld geen uitspraak doen over de toekenning van een schadevergoeding. Ook kan de aard van de klacht voor de commissie een rede zijn om u te adviseren u tot andere instanties te wenden, zoals het Medisch Tuchtcollege, het Openbaar Ministerie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

St. Barbara is aangesloten bij: Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN)
Contactadres:
Klachtencommissie SKGN
p/a Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
E-mail: klachtencommissie@skgn.nl 
Telefoon: 06 - 22 18 45 84

Bij voorkeur ontvangt de Klachtencommissie de klachten per post. Bij spoed kan deze ook per e-mail worden verzonden.

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering