Scheiden van Wonen & Zorg

Alleen voor mensen met een intensieve zorgvraag is er in de toekomst nog een plaats in het zorgcentrum.
Het streven van de overheid is dat de ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is mogelijk om binnen Zorgcentrum St. Barbara een zorgappartement te huren met de benodigde zorg.
 
Zorg op maat
Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf de regie houdt over het leven en de te bieden zorg en services. Wel is er sprake van een vaste combinatie van de huur -  zorgovereenkomst.
 
Wonen
Het huur- zorgappartement beschikt over een eigen entree en eigen sanitaire voorzieningen. De huur van het appartement is vastgesteld op basis van de criteria die de landelijke huurcommissie toepast op zelfstandige woningen met een serviceflattoeslag. De maandelijkse huur is afhankelijke van de grootte van het appartement.
 
Services
Het zorgcentrum beschikt over een 24 uurs personele bezetting, in het bijzonder voor de veiligheid in huis, de noodzakelijke verzorging 's avonds en 's nachts en de opvolging van alarmoproepen door de bewoners van het zorgcentrum. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op de algemene ondersteuning, informatie en advies.
 
Zorg
De zorg die de cliënt van een huur- zorgappartement krijgt valt uiteen in twee delen:

  • Acute zorg, inclusief de 24 uurs alarmopvolging. Deze maakt onderdeel uit van de servicekosten.
  • Individuele, planbare zorg; de vastgestelde indicatie thuiszorg én overleg met de bewoner over individiuele wensen vormen de basis voor zorginzet.
    De financiering van de planbare zorg kan op verschillende manieren plaatsvinden; door het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB), Modulair Pakket Thuis (MPT) door het toekennen van een indicatie voor thuiszorg (ZIN, zorg in natura) of door inzet van eigen financiële middelen (AOW, pensioen en/of eigen vermogen).

 
Huishoudelijke Hulp
Huishoudelijk hulp voor zelfstandig wonende inwoners wordt geregeld in de WMO. De gemeente West Maas en Waal is verantwoordelijk om te beoordelen of én hoeveel huishoudelijke hulp noodzakelijk is.
In overleg met de gemeente en de cliënt zal St. Barbara zorg dragen voor de uitvoering van huishoudelijke hulp in het zorgappartement. De gemeente bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage op basis van landelijke normen voor de inkomensafhankelijke eigen bijdragen.
 
Maaltijden
Dagelijks wordt er een vers bereide warme maaltijd geserveerd in de ontmoetingsruimte. Desgewenst wordt de maaltijd bezorgd in het eigen appartement. Voor de warme maaltijd geldt een vaste dagschotelprijs. Bij afwezigheid (en het tijdig afmelden daarvan) wordt de warme maaltijd niet in rekening gebracht.
Voor het ontbijt en de broodmaaltijd in de avond kan een keuze gemaakt worden uit zelf regelen of laten verzorgen door St. Barbara.
 
Wasverzorging
Voor de wasverzorging is de cliënt in principe zelf verantwoordelijk. De wasverzorging kan tegen betaling worden verzorgd door St. Barbara. Er zijn verschillende vormen van wasverzorging waar u een keuze uit kunt maken.
 
Activiteiten en ontmoetingen
In het zorgcentrum wordt een afwisselend activiteitenprogramma voor cliënten aangeboden. Ook de bewoners van een huur- zorgappartement kunnen hier aan deelnemen, evenals de dagelijkse koffie- en thee uurtjes in de ontmoetingsruimte.
 
Wat als...
Als de zorg te zwaar wordt voor de thuiszorg en zelfstandig wonen voor u niet langer meer mogelijk is, zal in overleg met de huurder/cliënt een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP4 of hoger) aangevraagd worden bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
In situaties waar sprake is van een indicatie voor psychogeriatrie is het niet mogelijk om in het huur- zorgappartement te blijven wonen. Bij een hogere indicatie voor somatische zorg (ZZP4 of ZZP6) kan de zorg eventueel wel in het eigen appartement geboden worden. Binnen St. Barbara zijn twee kleinschalige woonvormen beschikbaar waarin cliënten met dementie zorg op maat geboden krijgen.
 
De financiën
De cliënt van het huur- zorgappartement is zelf verantwoordelijk voor alle betalingen, met uitzondering van de geïndiceerde thuiszorg. Op aanvraag is een totaal kostenoverzicht voor "scheiden van wonen en zorg" in St. Barbara beschikbaar.
 
 

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering