Thuiszorg

Thuiszorg
Bij ziekte en/of ouderdom zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Zorgcentrum St. Barbara komt bij u in huis!

Zorgcentrum St. Barbara is het aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. St. Barbara is centraal gelegen in de dorpskern en een vertrouwde naam voor zorg op maat. Van oudsher is St. Barbara vooral bekend door zorg in het zorgcentrum zelf. Maar wij bieden ook passende zorg bij u thuis.
 
 
Indicatie
Om in aanmerking te komen voor thuiszorg moet u een indicatie hebben van de wijkverpleegkundige. Wij staan voor u klaar om deze indicatie voor u aan te vragen en een afspraak te maken met de wijkverpleegkundige voor een "keukentafelgesprek". Deze indicatie wordt voor een bepaalde tijd (indien nodig) gegeven.
Wanneer u een indicatie heeft, wordt er in overleg met u het zorgmoment (tijdstip) afgesproken. Hiervoor tekent u een Zorg en dienstverleningsovereenkomst.
 
 
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid is een groot goed en zorgcentrum St. Barbara zal u hierin ook bemoedigen. Samen bekijken we met u, uw familie, huisarts en/of specialist welke zorg u wenst en nodig heeft. Zorg op maat, die bij u past. Omdat wij vanuit ons zorgcentrum als centraal punt werken, kunnen wij u extra momenten bieden en staan we u telefonisch 24 uur per dag te woord.
De keuze is aan u. Iedere cliënt mag zelf kiezen van wie hij/zij de zorg wilt hebben.
 
 
Persoonlijke verzorging
Al u hulp bij de persoonlijke verzorging nodig heeft, komen wij u helpen bij deze dagelijkse levensverrichtingen als; wassen, douchen, baden, aankleden, scheren, tandenpoetsen, bed opmaken, huidverzorging, hulp bij de toiletgang, etc.
Wij bieden ook hulp bij het aanbrengen van protheses en hulp bij bewegen. We streven er naar uw zelfredzaamheid te behouden.
Sinds het intreden van de participatiewet, waar de mantelzorger onder valt, wordt er gekeken hoe we samen, met elkaar de juiste zorg kunnen bieden.
 
 
Verpleging
Wij komen ook bij u thuis als u hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, zuurstof, wondverzorging,lichamelijke controles en/of het geven van injecties.
De indicatie verpleging omvat tevens dat we onderzoek doen naar uw gezondheid. We signaleren veranderingen in uw gezondheid en vragen waar nodig aanvullende hulp aan. Vanzelfsprekend adviseert
St. Barbara ook hoe het beste kunt omgaan met de ziekte en/of de hulpmiddelen.
 
 
Ondersteunende begeleiding
Al u zelfstandig woont en u heeft beperkingen is er soms ondersteuning nodig bij andere activiteiten of de regie over het dagelijks leven. Wij kunnen u ondersteunen bij het structureren van uw dagindeling en geven u praktische hulp. De begeleiding kan bestaan uit o.a. het oefenen van vaardigheden, het regelen van dagelijkse bezigheden. Wij kunnen u stimuleren in de persoonlijke verzorging of begeleiden bij sociale participatie.
Doordat we vanuit onze vaste locatie het zorgcentrum St. Barbara werken bent u extra goed in beeld wanneer thuis wonen niet meer gaat.
Ook kan dagverzorging soms een mogelijkheid zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Omdat St. Barbara intensief samenwerkt met andere zorgaanbieders kunnen we u goede professionele zorg bieden.
 
 
Persoonsgebonden Budget
Cliënten met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen met het toegekende zorgbudget ook zelf zorg inkopen. Deze zorg kan ook ingekocht worden bij Woon- zorgcentrum St. Barbara.
Voor meer informatie over PGB kunt u kijken op www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl
 
 
Zorg in Natura
Als u in aanmerking komt voor zorg thuis, en u kiest voor Zorg in Natura (ZIN), dan wordt de zorg uitgevoerd door een gecontracteerde zorgaanbieder. Zorgcentrum St. Barbara is zo'n aanbieder.
 
 
Indien u naar aanleiding van deze tekst nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Zorgcentrum St. Barbara via 0487-571439.

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering