Werken

Omgang met cliënten
Een belangrijk uitgangspunt bij de omgang met cliënten is dat wij de zelfredzaamheid van onze cliënten zo lang mogelijk willen stimuleren. Pas wanneer er een "zelfzorgtekort" ontstaat bieden wij ondersteuning, begeleiding of nemen wij de zorg geheel of gedeeltelijk over. De verzorging van de cliënten vereist inzicht, kennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers een gerichte, passende opleiding hebben gevolgd. In onze organisatie hebben wij een aantal afspraken gemaakt over de manier waarop we met onze cliënten omgaan. Deze afspraken zijn:

  • Ieder mens is uniek en gelijkwaardig
  • Het appartement is het privé-domein van de cliënten. Wij bellen of kloppen dus altijd voordat we naar binnen gaan.
  • Wij beschouwen de privézaken van onze cliënten als beroepsgeheim.
  • Cliënten zijn in veel zaken afhankelijk van onze medewerkers. Wij zijn ons hiervan bewust en vermijden iedere situatie waarin de mogelijke afhankelijkheid van de cliënten wordt benadrukt.

Vrijwilligers
Voor zorgcentrum St. Barbara zijn de vrijwilligers van essentieel belang. Bij St. Barbara zijn ca. 35 vrijwilligers betrokken; de vrijwilliger werkt naast de beroepskracht en vult de beroepsmatige zorg aan, maar kan deze nooit overnemen. De vrijwilliger richt zich op de activiteiten in de zin van veraangenamen van het woon- en leefklimaat en het bevorderen van het totale welzijn van de bewoners. Daarnaast draagt de inzet van vrijwilligers bij aan de openheid van het huis en de verbondenheid met de omgeving. Bij afwezigheid is er altijd iemand bereid het over te nemen. De vrijwilligers regelen dit over het algemeen onderling. De vrijwilligers worden actief betrokken bij het beleid van St. Barbara. Een keer per jaar is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers waarbij op- en aanmerkingen, ideeën en klachten behandeld worden. Er worden o.a. vrijwilligers ingezet bij: koffie schenken, ontspanningsactiviteiten individueel of in groepsverband, in de keuken bij het verzorgen van de maaltijden van Tafeltje Dekje.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen ondersteunen bij de activiteiten voor de bewoners. Denk hierbij aan geheugenspelletjes en reminiscentie (Reminiscentie is een activiteit waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat). Het is fijn als deze vrijwilliger uit Dreumel zelf komt, de omgeving en de mensen kent. Tevens zoeken wij voor St. Barbara nog vrijwilligers om koffie mee te schenken.
Vrijwilligers voor de dagbesteding: Voor onze afdeling dagbesteding in St. Barbara zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen ondersteunen bij individuele of groepsactiviteiten. Op dinsdag en/of donderdag tussen 11.00 uur en 14.00 uur of tussen 14.00 uur en 18.00 uur.
Vrijwilligers voor afdeling De Wending: Voor onze kleinschalige woonvorm zijn wij op zoek naar vrijwiligers die kunnen ondersteunen in de huiskamer. Het gaat hierbij om te helpen bij het ontbijt, koffie of thee te drinken met onze bewoners, een praatje maken en gezellig samen zijn.
Vrijwilligers als gastvrouw/heer koffie schenken: Vrijwilligers zorgen 's morgens en 's middags voor de koffie en thee in de recreatieruimte waar veel cliënten graag gezamenlijk een kop koffie of thee komen drinken. Zo nodig begeleiden de vrijwilligers de cliënten van hun afdeling naar de recreatieruimte en brengen ze, na afloop weer terug naar hun kamer.
Geïnteresseerd? Voor meer informatie over het hierboven beschreven vrijwilligerswerk of het vrijwilligerswerk in het algemeen kunt u contact opnemen met Zorgcentrum St. Barbara, telefoonnummer 0487-571439 of stuur een e-mail naar info@zorgcentrumstbarbara.nl
 

Vacatures
Op dit moment zijn er vacatures beschikbaar. Bekijk onze openstaande vacature(s) op http://zorgcentrumstbarbara.nl/vacatures.

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering