Kleinschalig beschermd wonen

Kleinschalig Beschermd Wonen
voor Ouderen met dementie

 

Als u een vorm van dementie heeft, dan kunt u kiezen om in Zorgcentrum St. Barbara te komen wonen.
Zorgcentrum St. Barbara biedt beschermd wonen en intensieve zorg. Mensen met dementie hebben behoefte aan structuur, begeleiding en veiligheid in een woonomgeving.  Ze vinden dit vooral wanneer ze zich ergens thuis voelen.

Met kleinschalig wonen biedt Zorgcentrum St. Barbara juist voor hen een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg. Door persoonlijke aandacht en begeleiding binnen kleinschalig wonen bent u bij Zorgcentrum St. Barbara op het juiste adres. Door onze kleinschaligheid spelen wij in op de behoefte van onze cliënten

Iedereen beschikt over een eigen zit-slaapkamer met eigen sanitair. Een standaard hoog-laagbed en kledingkast is op de kamer aanwezig.
Er is voldoende ruimte over om de kamer naar eigen smaak in te richtten met spulletjes waar de cliënt aangehecht is.

           

Om voor kleinschalig wonen in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ)

 

Behandeling en Begeleiding

Zorgcentrum St. Barbara is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Zorggroep Maas en Waal die de medische en paramedische zorg onder hun verantwoordelijkheid hebben en ook zo nodig fysiotherapie en logopedie in kunnen zetten.

De begeleidingsactiviteiten worden veelal in groepsverband gedaan in de huiskamer. Indien wenselijk of behoefte naar is, kan dit individueel op de kamer. Begeleiding wordt gegeven door de medewerkers, maar met ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers.

 

Familie, Mantelzorgers en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen kleinschalig wonen. Zij horen immers bij de huiselijke woonomgeving van de cliënt. Uw bijdrage als mantelzorger is daarom altijd zeer welkom.

Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld een deel van de dagelijkse zorg op zich nemen, ondersteunen bij de broodmaaltijd, activiteiten maar ook het begeleiden bij het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis of bijvoorbeeld de kapper.

Dankzij de vele vrijwilligers kan er onder toezicht ook buiten gewandeld worden, in de recreatiezaal of elders koffie gedronken worden, en is het ook mogelijk om de activiteiten die georganiseerd worden in het huis bij te wonen. Samen met de cliënten en/of familie en de vrijwilligers worden hier afspraken over gemaakt.

 

De Wet BOPZ

De inspectie Volksgezondheid stelt aan de zorg voor psychogeriatrische cliënten extra eisen. De belangrijkste voorwaarden is die van de
BOPZ-erkenning. Cliënten die een indicatie hebben met de vermelding “dementie” worden opgenomen op basis van de Wet BOPZ. Deze wet stelt een aantal voorwaarden aan de opname en het verblijf. Binnen St. Barbara worden op Kleinschalig wonen De Wending alleen cliënten opgenomen die beschikken over een Art.60 indicatie. Dit betekent dat deze cliënten geen verzet (en geen medewerking) tonen tegen een verblijf op De Wending.

Voor meer informatie over BOPZ, zie onze folder “Wet BOPZ en commissie M&M”.
 

Indien u naar aanleiding van deze tekst nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Zorgcentrum St. Barbara 0487-571439

Meer informatie?

Voor informatie voor zorg: bel 0487-571439, of kom langs aan de Rooijsestraat 44 te Dreumel.
Zorgcentrum St. Barbara is hét aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Het is gelegen in de dorpskern en is een vertrouwde naam voor zorg op maat.

© 2021 Zorgcentrum St. Barbara
Websiteontwikkeling: Van Oyen Automatisering